-
 
Officiële registratie.
 
 • Uittreksel Handelsregister/KvK
 • Algemene Voorwaarden bij KVK
 • AGB-code PGB
 • HAVO-diploma
 • A-verpleegkundige Diploma
 • Kinderaantekening Bewijsstuk
 • BIG-herregistratie
 • KIWA Keurmerk ZOZ Certificaat
 • mijnkeurmerk.nl/nr 4349,3de wachtwoord opvraagbaar
 • V&VN Kwaliteitsregister ,reg.nr is op te vragen en inzage te verkrijgen
 • Verklaring Omtrent Gedrag
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Verklaring arbeids relatie
 • Inschrijfbewijs klachtenregeling Klachtenportaal Zorg,  zie ook www.klachtenportaalzorg.nl
 • CV
 • Register verwerking oude persoonsgegevens .
 • OP VERZOEK KUNT U BOVENSTAANDE ONTVANGEN.