top of page

Officiële registratie.

 • Uittreksel Handelsregister/KvK
 • Algemene Voorwaarden bij KVK
 • AGB-code Onderneming PGB
 • HAVO-diploma
 • A-verpleegkundige Diploma
 • Kinderaantekening Bewijsstuk
 • BIG-herregistratie
 • V & VN Kwaliteitsregister ,reg.nr en inzage te verkrijgen
 • Verklaring Omtrent Gedrag
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Inschrijfbewijs klachtenregeling/-instantie Klachtenportaal Zorg, zie ook website klachtenportaalzorg
 • CV
 • Privacyverklaring
 • OP VERZOEK KUNT U BOVENSTAANDE ONTVANGEN.
bottom of page